Email Bản in

1 triệu tờ rơi hướng dẫn người dân về phòng, chống bệnh tiểu đường

Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, triển khai thực hiện dự án xã hội hoá hoạt động truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh tiểu đường (TĐ), nhằm đạt mục tiêu 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh TĐ và các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ do bệnh TĐ gây ra, theo đó, một loạt hoạt động sẽ được tổ chức tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ với các hoạt động kêu gọi, cổ vũ lối sống tích cực như chạy marathon, tập thể dục. 1 triệu tờ rơi về căn bệnh này sẽ được phát để hướng dẫn người dân cách nhận biết căn bệnh. Đặc biệt, tất cả những người đăng ký chạy marathon sẽ đóng góp 5.000 đồng tiền để lập quỹ giúp đỡ bệnh nhân TĐ

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận