Email Bản in

15 triệu người nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo tin từ Vụ BHYT, các số liệu thống kê của Bộ y tế cho thấy, số người tham gia BHYT đã tăng từ 5,6% dân số ( năm 1993) lên tới hơn 50% dân số ( hiện nay).

Đặc biệt đã có trên 15 triệu người nghèo và hàng triệu đối tượng chính sách khác như người có công với cách mạng, Bà mẹ VN anh hùng, nạn nhân da cam... đã được cấp BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách.

Số tiền chi trả cũng tăng lên từ 3.202 tỷ đồng năm 2005 lên đến hơn 10.393 nghìn tỷ đồng năm 2008.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận