Email Bản in

5 đơn vị cơ quan bộ y tế được cấp tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Ngày 18/8, Bộ Y tế cho biết, thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 5 đơn vị của Bộ Y tế được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 gồm Vụ tổ chức cán bộ, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Cục quản lý dược, Văn phòng Bộ, CỤc phòng chống HIV/AIDS đang chỉnh sửa những lỗi được phát hiện theo kết quả đánh giá giám sát hệ thống lần 3. Bên cạnh đó, các đơn vị còn lại của Bộ Y tế cũng đang gấp rút rà soát và xây dựng các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cần ban hành công nghệ năm 2009

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận