Email Bản in

Ban bí thư TW: Phải đẩy mạnh công tác BHYT

Ban bí thư vừa có chỉ thị về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới nêu rõ: "Phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc sử dụng  quỹ BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT".

Theo dự kiến của Bộ Y tế, đến năm 2014 khoảng 85% người VN có thẻ BHYT (tăng gần gấp đôi so với năm 2008), bước đầu đạt mục tiêu BHYT toàn dân

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận