Email Bản in

Bỉ hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm bác sĩ gia đình đầu tiên ở Hà Nội

Được sự giúp đỡ của cộng đồng vùng nói tiếng Pháp ở Bruxelles và Trường đại học Liege - Vương quốc Bỉ, Trung tâm BSGĐ đầu tiên ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ được thành lập, Bệnh viện Bộ Nông nghiệp đóng vai trò trung tâm thực hiện dự án này. GS. Didier - Chủ nhiệm Khoa y học đa khoa - Đại học Liege cho biết, mô hình BSGĐ rất thành công ở Bỉ và các nước phát triển khác, đây là hoạt động cần được triển khai sớm ở Việt Nam, điều này giúp giải quyết được tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa, người dân sẽ được chăm sóc sức khoẻ ngay từ ban đầu.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận