Email Bản in

Bộ Y Tế thành lập 12 đoàn thanh tra

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ y tế  tại" Hội nghị giao ban khám chữa bênh 6 tháng đầu năm khu vực các tỉnh phía  Bắc", Bộ y tế đã cử 12 đoàn thanh tra đến các bệnh viện trong cả nước để kiểm tra các phương án thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

 Theo Vụ bảo hiểm y tế thuộc Bộ y tế, từ ngày 1 tháng 10 trẻ em dưới 6 tuổi bắt đầu thực hiện bảo hiểm y tế theo quy định của luật. Các phòng khám nhi, bệnh viện cần nghiên cứu để tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thông qua hình thức bảo hiểm y tế thay cho hình thức thực thanh thực chi như trước đây.

 Đây là một bước để Luật bảo hiểm y tế mới đi vào cuộc sống.

P.V

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận