Email Bản in

Cấp mã số an sinh xã hội cho người dân

Theo Phó Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh, số tồn dư của Quỹ BHXH lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng( năm 2008 trên 84.000 tỷ đồng), đã có hàng triệu người được hưởng các chính sách từ BHXH.

Trung bình mỗi tháng, cơ quan BHXH chi trả lương hưu và trợ cấp cho khoảng 2 triệu người và hàng năm chi trả cho rất nhiều người được hưởng trợ cấp BHXH một lần.

 Theo con số thống kê của Bộ y tế, số người tham gia BHXH đã tăng từ 5,6% dân số( năm 1993 ) lên tới hơn 50% dân số (hiện nay).

Đặc biệt đã có trên 15 triệu người nghèo và hàng triệu các chính sách khác như người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh,nạn nhân chất độc màu da cam... đã được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách.

BHXH VN đã đề nghị Chính phủ cho phép xây dựng mã số an sinh xã hội cho toàn  dân  theo hướng mỗi công dân có một mã số an sinh xã hội duy nhất. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận