Email Bản in

Chu Việt đón nhận Biển chứng nhận Doanh nghiệp Văn hoá UNESCO năm 2009

Ngày 21 tháng 5 năm 2009 ,taị Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần-Tài chính-Đầu tư-Xây dựng Chu Việt đã vinh dự đón nhận Biển chứng nhận Doanh nghiệp Văn hoá UNESCO Việt Nam nhờ thành tích phấn đấu đạt tiêu chuẩn năm 2009 do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đề xuất với đóng góp tích cực trong lĩnh vực xây dựng văn hoá trong kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận