Email Bản in

Chuyến thăm Công ty Chu Việt của Ông Vũ Xuân Hồng

Tại đây, ông Vũ Xuân Hồng đã đánh giá cao những tiến bộ của công ty Chu Việt trong năm qua. Ông nhiệt liệt khen ngợi những thành tích mà Chu Việt đã đạt được trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, tham gia tích cực các chương trình hoạt động từ thiện xã hội.

Đặc biệt, Chu Việt đã có những bước tiến dài khi trong quý 4 của năm 2010, Chu Việt đã kí được 2 hợp đồng trao đổi hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp lớn của Mông Cổ và Đức. Đồng thời, ông cũng đánh giá vai trò tích cực của ông Lê Hải Châu - Chủ tịch HĐQT công ty Chu Việt trong việc đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của các tổ chức hữu nghị Việt - Đức, Việt - Mông... Ông cũng bày tỏ mong muốn, Chu Việt và cá nhân ông Lê Hải Châu sẽ tiếp tục tham gia trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước Mông Cổ và CHLB Đức.

Thay mặt công ty Chu Việt, ông Lê Hải Châu đã cám ơn những lời khen, lời đóng góp của ông Vũ Xuân Hồng và hứa sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động không chỉ của Hội hữu nghị Việt - Đức, Việt - Mông mà còn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận