Email Bản in

Chuyện tôi - chừ mới kể ...

Câu chuyện bây giờ mới kể ra, Trên năm mươi tuổi dẫu chưa già Đứng trên bục giảng hơn ba chục, Bữa ấy - đau lòng chuyện xảy ra.

Câu chuyện bây giờ mới kể ra,
Trên năm mươi tuổi dẫu chưa già
Đứng trên bục giảng hơn ba chục,
Bữa ấy - đau lòng chuyện xảy ra.

Tai nạn giao thông chị liệt người,
Mỗi ngày thêm nặng nghĩ...xa xôi.
Khả năng chữa khỏi - nơi nào có?
Hôm ấy vô tình bạn đến chơi.

Bạn kể rằng, dùng: Cao xương ngựa,
Hiệu quả nhiều người! ngỡ chuyện xưa.
Nay thời đại mới...làm chi có!
Hãy thử rồi xem - mới thốt thưa!

Hai lạng cao dùng thấy khoẻ ra,
Công ty Chu Việt thật tài ba.
Nghĩ đời đã cạn...nay vui quá,
Tự đứng...đi rồi! Quá thiết tha...

Hôm qua đám bạn vui như pháo,
Lũ học trò mừng...cứ nao nao.
"Cô ơi! Đã khỏi mau lên lớp"
Tựa thuốc tiên dùng - Thật tuyệt sao!

                                    Nguyễn Văn Phú

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận