Email Bản in

Đã chi 5.000 tỷ đồng chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện từ năm 2002, đến năm 2009 đã có tới 21 triệu người được thụ hưởng. Tổng kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo trong giai đoạn 2005-2009 là trên 8.500 tỷ đồng, tiền chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi là gần 5.000 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đã có hàng triệu người nghèo không có khả năng chi trả khi khám chữa bệnh được cứu sống. Cùng với đó, nhiều em nhỏ gặp bệnh nan y đã vượt qua nguy hiểm của bệnh tật.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận