Email Bản in

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh thân mật tiếp đoàn

Đồng chí đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã thân mật tiếp đoàn. Đồng chí đã phân tích chi tiết tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Nga, công đồng người Việt tại Nga trong bối cảnh 2 nước đang tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc, đặc biệt là sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng  Nga V.Putin và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.   Tổng giám đốc Chu Việt Lê Hải Châu đã giới thiệu sản phẩm cao xương ngựa  và rượu Mã pín tửu của công ty và báo cáo với đồng chí đại sứ công tác thăm dò thị trường Nga, dự định mở đại lý bán hàng và kế hoạch liên doanh liên kết sản xuất tại Nga.

Đồng chí Bùi Đình Dĩnh đã hoan nghênh kế hoạch của Chu Việt và hứa tạo điều kiện giúp đỡ  Chu Việt trong việc thâm nhập thị trường Nga.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận