Email Bản in

Dân số Việt Nam già nhanh

rong khi hầu hết các nước trên thế giới khi dân số có sự già hóa thì nền kinh tế đã giàu có thì ở Việt Nam lại ngược lại, dân số đã "già trước khi giàu". Thông tin trên được đề cập tại Hội thảo "Thách thức về già hóa dân số ở Việt Nam" do Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức. Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 1989, ở Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 7,2% dân số, đến năm 1990 chiếm 8,2% và năm 2008 chiếm 9,9%... TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu dân số cho biết, những đánh giá trước đây cho thấy nước ta sẽ già hóa dân số vào năm 2015, nhưng thực tế hiện nay lại thể hiện dân số nước ta sẽ già hóa vào năm 2010. Nhiều chuyên gia y tế nhận định: Người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, trong khi chi phí cho đối tượng này cũng cao gấp 7-8 lần so với trẻ em. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, cần đẩy mạnh cải cách bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh địa phương, tích cực triển khai các hoạt động và tăng cường mô hình BHXH đa dạng.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận