Email Bản in

Động vật hoang dã trong nhà hàng

Phòng cảnh sát môi trường Công an Khánh Hoà vừa phát hiện gần 40 cá thể động vật hoang dã tại Nhà hàng Nha trang Food.

Đây là lần đầu tiên phát hiện được vụ việc tương tự tại trung tâm thành phố Nha trang. Trong tủ cấp đông của nhà hàng này có 16 con chồn và 3 con hón(thú nhỏ giống nhím) bị xả thịt, 9 con chồn hương, 4 con kỳ đà, 1 con nhím, 1 bao chứa 3,4 kg rắn. Có một con rắn hổ mang chúa- động vật hoang dã mức nguy cấp nhóm IB bị ngâm trong bình rưọu.

PV

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận