Email Bản in

Giai thoại cầu hiền tài: Quách Hoè dùng ngàn vàng mua ...xương ngựa

Năm 318 trước Công nguyên, nước Yến ở Trung Quốc có nổi loạn. Lợi dụng thời cơ đó, nước Tề tiến đánh nước Yến, giết chết Yến Vương Khoái. Ít lâu sau, Yến Chiêu Vương lên ngôi. Để thu hồi những đất đai bị mất, Yến Chiêu Vương thân chinh đến nhà riêng Quách Hoè, hiền giả nước Yến hồi đó để tìm hỏi kế sách thực hiện ý muốn của mình.
Quách Hoè thưa:
- Nhà vua nào xây dựng được nghiệp đế là do đã coi người hiền là thầy giáo của mình, nhà vua nào xây dựng được nghiệp vương là do đã coi người hiền là bạn của mình, nhà vua nào hoàn thành được nghiệp bá là đã coi người hiền là đại thần , còn vị nào không giữ được đất nước mình là do đã coi người hiền như kẻ nô dịch của mình. Nếu bệ hạ thực sự muốn nghe lời chỉ bảo của người hiền, cung kính lễ phép coi họ là thầy thì mọi người hiền trong thiên hạ sẽ quy tụ về nước Yến cả.
Yến Chiêu Vương nói:
- Trẫm thực lòng muốn học tập tất cả mọi người hiền, chỉ có điều là không biết trước hết nên gặp gỡ ai là thích hợp nhất?
Quách Hoè không trực tiếp trả lời câu hỏi của nhà vua mà ông kể cho nhà vua nghe câu chuyện sau đây:
Đời xưa, có một vị quốc vương đã bỏ ra một ngàn lạng vàng để tìm mua một con thiên lý mã. Nhưng đã 3 năm trôi qua mà vẫn không mua được. Có một vị đại thần tâu xin chịu vất vả vì bệ hạ một chuyến.
Sau 3 tháng vị đại thần kia đã tìm được một con thiên lý mã nhưng nó đã chết. Ông liền bỏ ra năm trăm lạng vàng để mua về bộ xương con ngựa đó.
Vị quốc vương kia giận dữ quát mắng:
- Ai cho phép nhà ngươi dùng số vàng lớn như vậy của trẫm để mua về một bộ xương ngựa?
Vị đại thần nọ tâu:
- Một con thiên lý mã đã chết mà đã mua tới 500 lạng vàng, huống hồ một con thiên lý mã đang sống thì sẽ mua nhiều tới bao nhiêu? Người trong thiên hạ tất nhiên ai nấy đều cho rằng bệ hạ thực sự muốn mua thiên lý mã và nhất định họ sẽ đem thiên lý mã tới cửa triều đình.
Quả nhiên chưa đầy 1 năm, nhà vua đã mua được 3 con thiên lý mã vừa ý.
Kể xong câu chuyện, Quách Hoè thưa:
- Ngày nay nếu quả thật bệ hạ muốn cầu tìm người hiền tài làm thầy dạy, thì hãy xin bắt đầu từ thảo dân. Ngay đến cả Quách Hoè tôi, sức hèn tài mọn mà còn được nhà vua trọng dụng thì những người có tài hơn thảo dân sẽ nghĩ sao? Nhất định sẽ từ nơi xa ngàn dặm vội vàng tìm đến đây thôi.
Yên Chiêu Vương thấy có lý, liền xây cho Quách Hoè một ngôi nhà và thật sự coi ông là thầy dạy.
Câu chuyện này lan truyền ra các nơi, và rất nhiều người hiền tài từ khắp các nước chung quanh kéo tới gặp Yến Chiêu Vương.
Yến Chiêu Vương thực sự dựa vào họ, cuối cùng đánh bại được nước Tề, thu hồi được những đất đai bị mất.
 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận