Email Bản in

Hà Nội: Tổ chức giám sát chuyên đề an toàn vệ sinh thực phẩm

HĐND TP Hà Nội đã ra quyết định thành lập đoàn giám sát về tình hình thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn. Theo đó, các cuộc giám sát sẽ bắt đầu từ ngày 16-10 và kết thúc vào cuối tháng 10.

Đoàn sẽ chia làm 2 nhóm giám sát trực tiếp tại một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các Sở Công thương, NN&PTNT và Y tế. Đợt giám sát này nhằm đánh giá thực trạng vấn đề thựchiện ATVSTP, từ đó làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và xác định những nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận