Email Bản in

Hàng thủy sản ra thị trường phải có giấy chứng nhận

Từ ngày 22-11-2009, sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ phải có chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra địa phương cấp theo quy định (tiêu chuẩn) của Bộ NN&PTNT.

Đó là nội dung chính của thông tư kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường, vừa được Bộ NN&PTNT ban hành. Ngoài ra, các sản phẩm phải đảm bảo có thông tin để truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Sản phẩm phải được sản xuất kinh doanh tại xơ sở chế biến, lưu giữ, bảo quản đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận