Email Bản in

Hãy cảnh giác với 7 doanh nghiệp lừa đảo tại Ma-rốc

Hiệp hội Chế  biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Công thương chính thức đưa ra cảnh báo đối các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam về 7 DN lừa đảo tại Benin (Ma-rốc), gồm Ste.Weastlinear Holdings Lid., Ste.Festival Home Incoperated, Et Mabic Import Sarl, Benin Import Development Agency, Global Link Sarl Benin, Ste Rowfic sarl, Stellite Venture Limited. Thủ đoạn lừa đảo mà các DN này thường dùng là đề nghị nhập khẩu một số lượng hàng lớn với các điều kiện dễ dàng rồi yêu cầu DN xuất khẩu phải chuyển trước một số tiền từ 1.500 - 6.000 USD vào tài khoản với lý do nộp một trong những loại phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí hợp thức hóa hợp đồng.

Cảnh báo này được đưa ra khi Công ty Chế biến và xuất khẩu thủy sản Ngân Nguyễn Seafood đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc xác minh 2 trong số 7 doanh nghiệp trên. Theo VASEP, Benin là nơi quy định và thủ tục xuất nhập khẩu rất thông thoáng của Ma-rốc nên các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam trước khi ký kết hợp đồng nên liên lạc trực tiếp với Trung tâm thủ tục doanh nghiệp nằm trong Phòng Thương mại và Công nghiệp Benin hoặc Phòng Thư ký Tòa thương mại sơ thẩm Benin để xác minh đối tác, tránh bị lừa đảo.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận