Email Bản in

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần VII

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 9 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trậnTổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VII đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ( Đại hội được truyền hình và phát thanh trực tiếp).

Đại hội có 1300 đại biểu , trong đó số đại biểu chính thức là 989 người, đại biểu khách mời là 245 người. Có 4 đoàn đại biểu quốc tế, bao gồm Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận đoàn kết phát triển đất nước Cămpuchia, Uỷ ban bảo vệ cách mạng Cu ba và gần 100 đại biểu, đại diện Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Trước đó, trong báo cáo về việc chuẩn bị Đại hội, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký MTTQ VN Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: đại hội MTTQ VN các cấp được tổ chức thống nhất từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các  khu dân cư, là dịp nâng cao nhận thức về đường lối chiến lược của Đảng về chính sách Đại đoàn kết dân tộc, về vai trò của MTTQ VN và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước. Uỷ ban MTTQ các cấp được mở rộng, tăng số lượng cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo.

Tới dự đại hội có Tổng Bí thư BCH TW ĐCS Việt Nam Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Quốc hội Nguyễn phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định "Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự là ngày hội của khối đoàn kết dân tộc". Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: "Phải coi sự tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động". Thay mặt BCH TW Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã long trọng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 30.9.2009.

Tổng giám đốc  của tập đoàn Chu Việt Lê Hải Châu vinh dự được mời là đại biểu tham dự Đại hội.

Toàn thể cán bộ công nhân viên của tập đoàn nhiệt liệt chúc mừng anh Lê Hải Châu, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận