Email Bản in

Khảo sát công tác xã hội hóa

Đó là thông tin được Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung nêu ra tại hội thảo về nhận thức và tác động của tham nhũng trong ngành y tế đối với tình trạng nghèo đói ở Việt Nam, do tổ chức phi chính phủ "Hướng tới minh bạch" tổ chức ngày 17-11, tại Hà Nội. Cũng tại Hội thảo, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã đưa ra báo cáo cho biết, có tới 50% người dân Việt Nam chưa hài lòng với các dịch vụ y tế, 30% người được hỏi cho rằng tham nhũng đang nghiêm trọng ở nhóm dịch vụ y tế tuyến trung ương và tỷ lệ này là 10% ở tuyến địa phương.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận