Email Bản in

Khởi động tuần lễ ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã

Trong 7 ngày tới,t/p Hà Nội sẽ tràn ngập thông tin về buôn bán động vật hoang dã trái phép qua các hoạt động diễu hành và sự kiện tại các trường đại học Hà Nội.
Các hoạt động tại 5 trường đại học Hà Nội là một phần của chiến  dịch " Thay đổi hành vi-giảm tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã tại Hà Nội tại Hà Nội, Việt Nam của WWF và TRAFIC.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận