Email Bản in

Phần I: Đoàn công tác Công ty Chu Việt lên đường khảo sát thị trường Lào

Ngày 6 tháng 6, đoàn công tác của ChuViet Group lên đường khảo sát thị trường Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


Được sự giới thiệu trân trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam,nhằm triển khai Bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tại điều 3
" Tích cực vận động các ngành, các cấp, các doanh nghiệp,công dân của mỗi nước thực hiện chương trình hợp tác toàn điện trên các lĩnh vực kinh tế...".

Đoàn công tác của Chu Việt trên 10 người gồm các chuyên viên, trợ lý, cán bộ đại diện cho Tổng công ty và các chi nhánh trên khắp đất nước do Tổng giám đốc Lê Hải Châu dẫn đầu , sang nước ban Lào khảo sát thị trường, mở rộng cơ hội đầu tư sản xuất và kinh doanh.
Công văn giới thiệu của ỦY ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam do Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim thay mặt Ban thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ký ,có đoạn nêu rõ:" Nội dung hợp tác đầu tư là chăn nuôi ngựa và chế biến các sản phẩm của ngựa,đặc biệt là cao ngựa, sản phẩm được tặng nhiều giải thưởng như Cup vàng ISO 2008...của Việt Nam, sản phẩm hiện đang được bán trong nước và xuất khẩu đi một số nước trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là hình thức triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân vùng cao, xa xôi của Lào có thu nhập, ổn định cuộc sống".

Trong quá trình khảo sát, Chu Việt dự tính thành lập Công ty kinh doanh, giới thiệu sản phẩm Chu Việt và thành lập nhà máy sản xuất cao xương ngựa tại Lào, chăn nuôi, thu mua, xây dựng nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.
Các bạn quan tâm theo dõi hoạt động của đoàn khảo sát có thể xem tiếp các tin tường thuật về hoạt động của đoàn tại thủ đô Viên Chăn và các tỉnh Bắc Lào trong những ngày tiếp theo.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận