Email Bản in

Sản xuất thành công Vacxin Sởi

Sau gần 4 năm triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật " Tăng cường năng lực sản xuất vắcxin sởi tại Việt Nam"( từ tháng 6 năm 2006 đến nay), Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắcxin và sinh phẩm y tế đã sản xuất được văcxin sởi đạt chất lượng cao cung cấp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam.

Thành tựu này đã giúp nước ta hoàn toàn chủ động nguồn vắcxin ( 10/10 loại) để sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

 Hiện Trung tâm trên đang tiếp tục nghiên cứu, sản xuất văcxin sởi- Rubella,sởi-quai bị-Rubella,cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận