Email Bản in

Sử dụng bản đồ trên bao bì cũng không được tuỳ tiện

Gần đây, nhiều người tiêu dùng thắc mắc khi cầm trên tay gói thuốc lá mẫu mới hiệu Craven "A" - sản phẩm của Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn. Trên sản phẩm này, mặt trước và mặt sau in hình nền bản đồ Việt Nam, có ghi tên một số địa danh nhưng lại thiếu các quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ông Phạm Văn Bình - Phó phòng kế hoạch kinh doanh (Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn) giải thích: Đó chỉ là biểu tượng, không phải bản đồ. Trong khi đó, Sở VH, TT&DL TP HCM cũng chưa lần ra được quy định cụ thể nào về việc thể hiện bản đồ Việt Nam trong các hoạt động như trên. Chuyên viên của Sở Thông tin và Truyền thông thì chỉ tìm ra quy định của Nghị định 56 (điều 21, khoản 2, mục a) về vấn đề thể hiện chủ quyền quốc gia, nhưng chỉ áp dụng cho xuất bản phẩm bản đồ. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là biểu tượng hay gì đi nữa, khi đã thể hiện bản đồ một quốc gia, thì phải thể hiện đầy đủ những gì thuộc về quốc gia đó.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận