Email Bản in

Tăng cường kiểm tra chất lượng Nông sản, Thực phẩm và Thuỷ sản

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa gửi công văn tới các tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với sản phẩm rau, cần lấy mẫu để kiểm tra dư luợng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kiểm tra thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, không để lưu thông trên thị trường các loại thuốc trong danh mục cấm.

Riêng đối với sản phẩm thịt, Bộ yêu cầu các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các cơ sở giết mổ, đồng thời triển khai các mô hình giết mổ tập trung.

Các địa phương cần có chinh sách hỗ trợ người dân chuyển đổi giết mổ từ nhỏ lẻ sang mô hình giết mổ tập trung để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thú y.
 

P.V

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận