Email Bản in

Thơ khách hàng tặng công ty Chu Việt

CÔNG TY CHU VIỆT TIẾNG VANG XA Hôm nào mỏi gối chồn chân, Mắt mờ thiếu ngủ bần thần sáng đêm. Âu lo thổn thức đi tìm, Thuốc thầy chạy chữa…bóng chim mịt mù.

 

Hôm nào mỏi gối chồn chân,

Mắt mờ thiếu ngủ bần thần sáng đêm.

Âu lo thổn thức đi tìm,

Thuốc thầy chạy chữa…bóng chim mịt mù.

Sức tàn như lá mùa thu,

Đời vui có mấy như tàn xác thân.

Mới rồi đọc báo phân vân,

Dùng Cao Xương Ngựa dần dần tươi vui.

Từ Nam tới Bắc quê tôi,

Lắm người hết bệnh – ngậm ngùi sẻ chia.

Ngoài cao, xúc xích, thịt kia,

Với Mã pín tửu như tia nắng vàng.

Công ty Chu Việt tiếng vang,

   Cùng đời góp sức thêm phần mạnh lên.


                                                           Nguyễn Văn Phú

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận