Email Bản in

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mãi " mua 3 tặng 1"

Tạo điều kiện cho khách hàng cùng chung với niềm vui Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tư Xây dựng Chu Việt được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm công nhận "TOP 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng"

Khuyến mãi đặc biệt của Chu Việt

Tạo điều kiện cho khách hàng cùng chung với niềm vui Công ty Cổ phần Tài chính Đầu tư Xây dựng Chu Việt được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm công nhận "TOP 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng". Từ 26/10/2009 đến 15/12/2009, công ty áp dụng một chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn. Đó là khi mua bất kỳ sản phẩm nào của công ty với số lượng từ 3 đơn vị trở lên bằng phương thức thanh toán trực tiếp bạn sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Cụ thể là các sản phẩm: Cao ngựa màu, TPCN Mã Pín tửu, xúc xích và thịt ngựa (1kg trở lên).

(Chương trình không áp dụng cho Cao ngựa bạch)

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận