Email Bản in

Thư cảm ơn của Hội Hữu Nghị Việt Đức

 

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-ĐỨC TPHCM                         Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc                                      


                                                                                   TPHCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010 
 


  Kính gửi:     Anh  Lê Hải Châu
                    Chủ tịch Công ty Chu Việt
                    Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức


     Hội Hữu nghị Việt Đức Thành phố HCM đã tổ chức giao lưu nhân dịp tổng kết năm 2010 và mừng Năm Mới 2011, mừng Xuân Tân Mão, tại Nhà Hữu nghị, 31 Lê Duẫn, Quận 1, TPHCM, với hơn 300 người tham dự.

    Hội xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Công ty Chu Việt đã tài trợ góp phần giúp đỡ buổi Giao lưu thành công.

    Nhân dịp Năm Mới 2011 và Xuân Tân Mão, Hội Hữu nghị Việt Đức TPHCM xin gửi đến Quý Công ty lời chúc thành công, chúc Quý Anh Chị và Gia đình sức khỏe và thành đạt.

    Thân ái, 


 

 

 

Nơi nhận:
-    Như trên
-    Anh Dũng, Tổng Giám đốc
-    Lưu VP Hội

 

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận