Email Bản in

Thu hồi một số sản phẩm thuốc, vaccin và mỹ phẩm

Sở Y tế Khánh Hòa vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trong tỉnh yêu cầu đình chỉ lưu hành ngay các loại thuốc, vaccin và mỹ phẩm đang bán trên thị trường không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc chưa thực hiện công bố theo quy định của Bộ Y tế. Đó là thuốc Rutin C (Rutin-vitamin C), SKS 003, HD: 6/2011, SĐK: 3439-07 do Công ty cổ phần dược phẩm Trà Vinh sản xuất; vaccin tiêm dạng hỗn hợp Engerix-B 10mcg/0,5ml, lô sản xuất AHB VB598AB và AHB VB598AC, HD: 10/2010, SĐK: QLVX-0027-07 do Công ty GlaxoSmithKline Biologicals sa-Belgium sản xuất, Công ty Dược TP.Hồ Chí Minh nhập khẩu.

Sở y tế Khánh Hòa cũng yêu cầu thu hồi ngay mỹ phẩm Spray For Men only DURAMEN do Công ty TNHH Sức khỏe Tốt sản xuất. Loại mỹ phẩm này bị thu hồi trên toàn quốc vì chưa thực hiện công bố theo quy định của ngành y tế.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận