Email Bản in

Tổng giám đốc Lê Hải Châu chính thức tham gia UBTƯ MTTQ VN

Chiều nay, UBTƯ MTTQ VN, sau khi tiến hành hiệp thương, đã nhất trí bầu ông Huỳnh Đảm tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ.Chiều nay, UBTƯ MTTQ VN, sau khi tiến hành hiệp thương, đã nhất trí bầu ông Huỳnh Đảm tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ. Ông Vũ Trọng Kim tiếp tục được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ khóa VII.

Ngoài ra còn có 13 vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó 7 vị Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách.Số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa mới là 58 vị, tăng 8 vị so với khóa trước.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 355 vị vào UBTƯ MTTQ khóa VII,trong đó:114 vị mới, 241 tiếp tục, 180 vị ngoài đảng( 50,7%), dân tộc thiểu số 93 vị( 26,2%) đại diện đủ cho 54 dân tộc,tôn giáo 59 vị (16,6%), số lượng nữ 72 vị (20,2%), trình độ đại học trở lên 292 vị (82,2%), trong đó trình độ trên đại học 114 vị(32,2%).

Anh Lê Hải Châu, Tổng giám đốc tập đoàn Chu Việt là một trong  114 vị ủy viên mới và  là một trong 41 vị doanh nhân là  ủy viên UBTW MTTQ khóa VII.

Tất cả cán bộ công nhân viên tập đoàn chân thành chúc Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, đồng thời  lãnh đạo tập đoàn tiếp tục phát triển sản xuất và kinh doanh thắng lợi.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận