Email Bản in

Tổng kết 10 năm phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6864 gửi Bộ Y tế thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý để Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nói trên. Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, chống suy dinh dưỡng giai đoạn 10 năm tới với sự tham gia tích cực hơn của ngành Giáo dục đào tạo và của toàn xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận