Email Bản in

Triển lãm sản phẩm đạt chất lượng ATVSTP

Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với sở công thương triển lãm sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Triển lãm sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 25-29/9 là nơi trưng bày và giới thiệu thực phẩm của trên 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng về ATVSTP.

Chi Cục  ATVSTP TP Hải Phòng cho biết, biện pháp quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm bên cạnh xử phạt các doanh nghiệp vi phạm, thì việc khuyến khích khen thưởng doanh nghiệp là tốt cũng tạo sự canh tranh giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì và ngày càng làm tốt vấn đề về quản lý ATVSTP.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận