Email Bản in

Việt Nam: Tuổi thọ trung bình là 74,3

Thông tin này được Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đưa ra trong báo cáo toàn cầu sáng ngày 5/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Theo đánh giá của UNDP, người Nhật Bản sống thọ hơn người dân ở các nước khác, trung bình là 82,7 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân ở Afghanistan chỉ là 43,6 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 74,3 đứng thứ 54.

Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Christophe Bahuet cho biết, theo bảng xếp hạng mới công bố, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có HDI (chỉ số phát triển con người qua các dữ liệu về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác) ở mức trung bình, 0,725 đứng thứ 116/182 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận