Email Bản in

Xốc balo anh lại lên đường...

Lễ xuất phát "Cuộc hành quân thăm chiến trường xưa" đưa các chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, các chiến sĩ thanh niên xung phong, lái xe, xung kích... năm xưa thăm lại con đường Trường Sơn huyền thoại, đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Các cựu chiến sĩ năm xưa, sau 50 năm nay tóc đã điểm bạc, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn hăng say " Xốc ba lô anh lại lên đường ", nhưng lần này là những chiếc ba lô mầu đỏ cờ của công ty Chu Việt gồm những món quà quý giá do công ty tài trợ góp phần ủng hộ về tinh thần và vật chất cho những người đã hi sinh tuổi xanh, sức khoẻ, xương máu để mở đường chi viện cho tiền tuyến lớn, đem lại hoà bình thống nhất vĩnh viễn cho Tổ Quốc.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận