Email Bản in

Yêu cầu đưa mặt hàng Sữa vào danh mục hàng trọng điểm quản lý Giá

Đây là một độngthái mới nhằm siết chặt quản lý mặt hàng thiết yếu nhạy cảm này.

 

Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa có công văn số 4724/TCHQ-KTTT chỉ đạo các cục hải quan địa phương tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu, hạn chế hiện tượng gian lận thương mại qua giá. Theo TCHQ, qua theo dõi hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế (GTT22), một số Cục hải quan địa phương đã phát hiện nhiều lô hàng sữa nhập khẩu với giá trị khai báo thấp hơn so với các lô hàng cùng loại nhập khẩu trước đó. Tuy nhiên, hiện các Cục hải quan địa phương chưa đưa mặt hàng sữa vào danh mục hàng trọng điểm; hoặc đã đưa vào danh mục hàng trọng điểm nhưng chưa tổ chức kiểm tra, tham vấn và bác bỏ trị giá khai báo tại khâu thông quan. Để tăng cường quản lý giá tính thuế mặt hàng sữa nhập khẩu, TCHQ yêu cầu thực hiện ngay nội dung đưa mặt hàng sữa (bao gồm cả sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm) vào danh mục các mặt hàng trọng điểm cần phải tập trung quản lý giá tại địa phương; thu thập thông tin về mặt hàng sữa nhập khẩu trước đó trên hệ thống GTT22, kết hợp với các nguồn khác, xây dựng mức giá cơ sở để tổ chức tham vấn và xác định trị giá ngay tại khâu thông quan hàng hoá; đồng thời tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá sau tham vấn đúng theo quy định của Bộ tài chính nhằm hạn chế hiện tượng gian lận thương mại qua giá.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận