Email Bản in

6 Bệnh viện tuyến cuối điều trị SD/SXHD

Ngày 29/10, Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 7469/BYT-KCB gửi các Sở y tế, Y tế các ngành và các cơ sở điều trị yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị sốt Dengue và SXH Dengue (SD/SXHD). Theo đó, các đơn vị khẩn trương tập huấn cho bác sĩ, điều dưỡng tham gia công tác điều trị SD/SXHD. Kiểm tra chặt chẽ công tác phát hiện, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh. Thực hiện nghiêm túc quy chế thường trực, cấp cứu, hội chẩn, chuyển viện... 6 BV được giao nhiệm vụ đơn vị tuyến cuối trong công tác điều trị SD/SXHD gồm có Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, BV Nhi TW, BV TW Huế, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 TP.HCM.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận