Email Bản in

Bệnh học đường gia tăng

Tại hội thảo "Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh tật trong trường học giai đoạn 2010-2015" vừa tổ chức, ông Nguyễn Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế đánh giá, công tác giám sát sức khỏe và bệnh tật của học sinh, sinh viên trên cả nước chưa được tốt. Hiện có tới 66,2% trường học chưa thực hiện được việc khám sức khỏe đầu năm và định kỳ cho học sinh, sinh viên. 33,8% số trường đã thực hiện công tác này, nhưng chất lượng khám lại chưa cao. Hệ quả là các bệnh học đường (tật khúc xạ, cong vẹo cột sống và bệnh răng miệng) được phát hiện chậm và có xu hướng gia tăng.

Ông Phu cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với ácc bộ ngành liên quan phấn đấu đạt mục tiêu mọi học sinh đều được chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giảm 25% tỷ lệ mắc mới tật cận thị học đường, giảm 20% tỷ lệ cong vẹo cột sống và 30% tỷ lệ các bệnh về răng miệng.

Thông tin tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày Thị giác Thế giới (8/10) cũng cho thấy, với tỷ lệ mắc tật khúc xạ ước tính là 15 - 20%, tính riêng nhón trẻ từ 6 - 15 tuổi (cả nước có khoảng 14.207.000 em), lứa tuổi cần ưu tiên được chỉnh kính thì ở nước ta đã có tới 2.131.000 - 2.841.400 em bị tật khúc xạ cần đeo kính.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận