Email Bản in

Bệnh viện mắt thứ 2 ở Hà Nội được thành lập

Bệnh viện mắt Hà Đông đã được thành lập trên cơ sở Trung tâm Mắt Hà Đông theo Quyết định số 4531/QĐ-UBND. Đây sẽ là bệnh viện công lập chuyên khoa mắt thứ 2 của ngành y tế Hà Nội với quy mô 50 giường bệnh, 6 khoa phòng có đầy đủ chức năng của một bệnh viện chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế. Sở Y tế Hà nội đã có kế hoạch cử cán bộ của một số bệnh viện thành phố về hỗ trợ cho Bệnh viện Mắt Hà Đông ở một số chuyên ngành quan trọng, để bệnh viện từng bước làm tốt công tác chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt cho người dân Thủ đô.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận