Email Bản in

Bộ Tư pháp “Thổi còi” quyết định quy hoạch kinh doanh nông sản thực phẩm của UBND TP Hồ Chí Minh

Ngày 31/7, UBND TP HCM ra quyết định số 64 (QĐ 64) về việc phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP HCM.
 
Trong quyết định này ghi rõ: “Chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi”. Quyết định này vừa bị bộ Tư pháp tuýt còi vì không phù hợp với tình hình thực tế và tình hợp pháp, hợp hiến.
 
Sau khi kiểm tra, xem xét về tính hợp pháp, hợp hiến và tính khả thi, Cục kiểm tra văn bản (Cục KTVB) - Bộ Tư pháp đã ra công văn gửi UBND TP HCM phải xem xét lại.
 
Một đại diện Cục KTVB cho rằng, ở nước ta hiện nay, khái niệm và tiêu chí đối với “cửa hàng văn minh tiện lợi” chưa được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật hiện hành nào. Việc đưa ra một khái niệm chưa được pháp luật quy định và trong QĐ 64 chưa có giải thích rõ ràng dẫn đến tình trạng không thống nhất trong cách hiểu về khái niệm này. Như vậy, khi áp dụng vào thực tế sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của các chủ thể đã được Hiến pháp và các pháp luật có liên quan quy định.
 
Theo Cục KTVB, quy định các mặt hàng trên được kinh doanh tại bốn địa điểm quy định trong QĐ 64 là không khả thi, nhất là đối với khu vực các huyện ngoại thành, những hộ bán lẻ, kinh doanh tự phát nằm rải rác ngoài chợ hoặc các họ kinh doanh lẻ trong hẻm, khu phố… sẽ phải ngừng kinh doanh các mặt hàng này.

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận