Email Bản in

Các trường học phải bổ sung thuốc thiết yếu phòng chống dịch

Thanh tra Bộ y tế cho biết theo kết quả thanh kiểm tra công tác y tế  trường học do liên Bộ y tế-Bộ giáo dục và đào tạo triển khai tại một số địa phương cho thấy về cơ bản các trường đã  triển khai kịp thời việc xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống đại dịch cúm A/H1N1; tổ chức các biện pháp tuyên truyền,phòng chống dịch. Các trường có dịch đã phố ihợp với các cơ quan ytế làm tốt công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo đúng quy định.
 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận