Email Bản in

Cấm nhập khẩu nhóm chất CFC

Ngày 12/9, Tổng cục Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (Bộ tài nguyên & Môi trường) cho biết, toàn bộ các chất nhóm CFC gây hại tầng ozone sẽ bị cấm nhập từ ngày 1/1/2010 theo cam kết của nước ta khi tham gia Nghị định thư Montreal vào năm 2014. Theo đó, các chất gây hại như gas sử dụng trong công nghệ sản xuất máy lạnh, tủ lạnh, mút, panel cách nhiệt...từng bước được nước ta hạn chế nhập khẩu. Trong năm 2009 VN chỉ còn nhập khẩu khoảng 10 tấn chất R - 12 thuộc nhóm CFC và đã chuyển sang sử dụng các chất thay thế (nhóm HCFC) bớt độc hại hơn.Hiện nay, nước ta tiêu thụ khoảng 3.000 tấn các chất HcFC (chủ yếu là R - 22 trong sản xuất, sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh) với khoảng 2.000 đơn vị tham gia chuyển đổi.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận