Email Bản in

Cấm quảng cáo thuốc kiểu "thư cảm ơn"

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn thông tin, quảng cáo thuốc. Theo quy định này, các hành vi cấm bao gồm: Quảng cáo thuốc kê đơn, vaccine, sinh phẩm; quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm không phải là thuốc với nội dung không rõ ràng, có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Cấm sử dụng lợi ích vật chất hay tài chính dưới mọi hình thức để tác động tới thầy thuốc, người dùng thuốc nhằm thúc đẩy việc kê đơn, sử dụng thuốc; sử dụng danh nghĩa, biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín của tổ chức y, dược, của cán bộ y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo, khuyên dùng thuốc…

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận