Email Bản in

Cần hơn 200.000 đơn vị máu điều trị trong năm 2010

Theo thống kê của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội, ước tính năm 2010 cần có khoảng 226.600 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh. Tuy nhiên, hiện tại số lượng máu thu được ở Hà Nội chưa nhiều do mới có khoảng 0,6% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, trong khi đó cần khoảng 2% dân số hiến máu mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện trên địa bàn. Từ thực tế đó, Viện Huyết học truyền máu Trung ương đang phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa vận động hiến máu nhân đạo trong học sinh, sinh viên và mở rộng đối tượng đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng như hệ thống y tế xã, phường tích cực tham gia trong việc vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận