Email Bản in

Cần phải làm gì trong khi chờ đợi văcxin?

Do phải đợi các kết quả thử nghiệm, nên có thể phải đến cuối mùa thu này văcxin phòng cúm A H1N1 mới có mặt trên thị trường. Trong thời gian chờ đợi đó, chúng ta cần phải bổ sung thêm những hiểu biết để có những biện pháp tự bảo vệ bản thân và con em mình trước nguy cơ lây nhiễm virus cúm A H1N1.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận