Email Bản in

Cấp bách ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát ở nhiều địa phương, ngày 26-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành chức năng, địa phương tậo trung thực hiện một số biện pháp cấp bách để chống dịch.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng cần tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch, kiên quyết ngăn chăn không để dịch kéo dài, lan rộng.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận