Email Bản in

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo dược phẩm và mỹ phẩm

Thị trường dược phẩm trong thời gian tới sẽ được lành mạnh hoá hơn khi Bộ Y tế vừa ký Thông tư 13/2009/TT - BYT về việc chấn chỉnh lại các hoạt động quảng cáo dược phẩm và mỹ phẩm, có hiệu lực từ 1/9/2009.

Một trong những điểm mới của thông tư này là khi thực hiện việc thông tin, quảng cáo với các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp phải trình phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc (hồ sơ đã đăng ký với Cục Quản lý Dược) và cam kết làm đúng nội dung thông tin, quảng cáo thuốc mà doanh nghiệp đã đăng ký với Cục. Cơ quan truyền thông chỉ nhận quảng cáo khi doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trên.

Theo Cục Quản lý Dược Việt Nam, tình trạng quảng cáo thuốc sai với quy định ngày càng tăng và diễn ra ở hầu hết trên các kênh truyền thông. Theo báo cáo của Cục này, năm 2006, cả nước đã phát hiện 29 trường hợp quảng cáo thuốc vi phạm và các vụ vi phạm tăng theo năm. Năm 2008 đã có 36 trường hợp vi phạm, so với 32 vụ trong năm 2007. Số lượng hồ sơ đăng ký thông tin quảng cáo thuốc tăng đáng kể, tăng 123% so với 2007.

Trước đây, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định: "Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mãi", nay được sửa đổi, bổ sung như sau: "Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mãi, trừ trường hợp khuyến mãi cho thương nhân kinh doanh thuốc".

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận