Email Bản in

Chỉ hơn ba phần trăm nhà thuốc đạt GPP

Sau gần hai năm thực hiện chủ trương thực hành tốt nhà thuốc (GPP), ngày 21/9, tại hội thảo sơ kết và đẩy mạnh triển khai nhà thuốc GPP trên toàn quốc, Cục Quản lý Dược cho biết, đến nay, nhà thuốc bệnh viện đạt chuẩn GPP hơn 43 phần trăm nhưng tỉ lệ nhà thuốc GPP trên cả nước còn thấp, mới có 3,2 phần trăm, trong khi cơ sở bán lẻ thuốc thuộc doanh nghiệp chỉ 2,3 phần trăm.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận