Email Bản in

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 1,16% mỗi năm

Chỉ số phát triển con người (HDI) của VN là 0,725 - xếp thứ 116/182 nước trong báo cáo được Liên hợp quốc công bố tại hội thảo về di cư, phát triển và giảm nghèo ở Hà Nội. Chỉ số HDI công bố năm nay là chỉ số tính vào năm 2007, mỗi năm HDI của VN tăng thêm 1,16% ( từ 0,561 lên 0,725), bất kể có lúc kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Chỉ số này phản ánh mức sống lâu và khỏe mạnh (đo tuổi thọ trung bình), được học hành (đo tỷ lệ biết chữ ở người lớn và tỷ lệ nhập học chung trong giáo dục), mức sống tử tế (đo bằng thu nhập theo sức mua ngang bằng)...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận