Email Bản in

Chữ Mã

Người không thích ngựa là Kỳ Mã

Đi theo hầu ngựa là Phò Mã

Cằn nhằn với ngựa là La Mã

Chạy lẹ hay thịt ngựa chiên là Phi Mã

Giấu hay mất ngựa là Mật Mã

Xe ngựa là Mã Xa

Khuôn mặt dài hay tóc vàng khè gọi là Mã Lai

Ngựa tè là Giải Mã

Chỗ chôn ngựa là Mồ Mã

Dạy học cho ngựa là Mã Thầy

Nhà nghỉ hưu cho ngựa là Mã Viện

Tử vi cho ngựa là Mã Số

Ngựa đầu thai là Mã Hóa

Óc ngựa là Mã Não

Ngựa không nghe lời là Tư Mã Ý

Tuổi mới lớn là Trổ Mã

Chuyên viên đi dò mìn là Mã Rà

Người đeo nhiều vàng là Kim Mã

Đánh số đề gọi là Mã Đề

Ngựa không cho ra đường là Xích Mã

Ngựa không chạy được là Đồ Mã

Ngựa thua là Hàng Mã

Ngựa triệt sản là Mã Giám Sinh

Ngựa phân là Mã Tả

Ngựa nói sóc là Mã tấu

Ngựa tò mò là Mã Vạch

Ngựa trùm là Mã Vùng

Ngựa sáng là Mã Hiếu

Ngựa ở xa là Mã Xa

Ngựa ngoan ngựa đẹp là Tốt Mã

Ngựạ bị nhốt là Song Mã

Ngựa hy sinh trên trên núi là Hy Mã Lạp Sơn

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận