Email Bản in

Chuyện Cười Xứ Quảng

Cảnh 1:

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không ! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô à !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2, 3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ ! em đẻ nói số của em lừa hai ba bửa tém một bửa - ĐT(237-817


Cảnh 2 :

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch, bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được ?  Cô đổi số điện thọi rồi sao ?

Cô gái trẻ:

-Dợ, em đã đủi gùi. Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém (567-0808).
Bác sĩ:
-Chời đét !!!

 

Cảnh 3:

Bác sĩ :
Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái trẻ:
-Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cúi gùi: tém chín bửa một năm không tém ( 897-1508)
Bác sĩ : Ec ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui.

HẢI CHÂU sưu tầm

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận